Yetki Belgesi
"Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2022 tarih ve 2022/29 sayılı toplantısında alınan karar ile, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketimiz Delta Menkul Değerler AŞ, "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak emir iletimine aracılık faaliyetine yeniden başlanması uygun görülmüştür. Ekteki "Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru" formunda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti "Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş." vasıtası ile yürütülecektir."
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme.
Delta Menkul Değerler A.Ş. Olarak, Kişisel Verilerinizin Korunmasına Önem Veriyoruz.
KVKK Bilgilendirme!
Logo © Copyright 2022. Delta Menkul Değerler A.Ş.