Delta Menkul De?erler A.?.
DELTA MENKUL DEGERLER A.S' YE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI'NDAN YAPILAN DUYURU

Delta Menkul Degerler A.S. (Sirket) faaliyet izinlerinin tamaminin iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasasi Kurulu'na (Kurul) basvuruda bulunmustur. Basvurunun Kurulca uygun gorulmesi halinde Sirket sona ermek ya da faaliyet konusunu degistirmek suretiyle sermaye piyasasi faaliyetlerini durduracak ve araci kurum olma niteligini kaybedecektir. Bu nedenle, Sirket'ten yatirim hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacagi bulundugu iddiasinda olan musterilerin, dava acilmis olmasi halinde dava acildigina iliskin mahkemeden alinacak derkenari, takip yapilmasi durumunda takibe iliskin belgeleri ya da araci kurum nezdindeki hesabi ile mutabik olmadigi tutara iliskin beyani isbu ilan tarihinden itibaren 3 ay icinde Sirkete ve Kurula gondermeleri gerekmektedir. Musterilerin hak kaybina ugramamalari bakimindan kamuoyuna onemle duyurulur.

Sermaye Piyasas Kurulu

Adres: Eskiehir Yolu 8. Km No:156 06530 ANKARA

Tel: +90 (312) 292 90 90

Faks: +90 (312) 292 90 00

irketin unvan: DELTA MENKUL DEERLER A..

Adresi: Tevikiye Cad. kbal Merkezi No: 17 Kat: 6 Tevikiye stanbul

Telefon: 212 236 65 68

Fax: 212 236 65 67

Yetki Belgesi
"Sermaye Piyasas? Kurulunun 18.07.2022 tarih ve 46/1350 say?l? toplant?s?nda al?nan karar ile, III-37.1 say?l? Yat?r?m Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere ?li?kin Esaslar Tebli?i (Yat?r?m Hizmetleri Tebli?i) ve III-39.1 say?l? Yat?r?m Kurulu?lar?n?n Kurulu? ve Faaliyet Esaslar? Hakk?nda Tebli? (Yat?r?m Kurulu?lar? Tebli?i) uyar?nca ?irketimiz Delta Menkul De?erler A?, "Dar Yetkili Arac? Kurum" olarak emir iletimine arac?l?k faaliyetine yeniden ba?lanmas? uygun g?r?lm??t?r. Ekteki "Kamuyu Ayd?nlatma Esaslar?na ?li?kin Duyuru" formunda yer alan kapsamda yat?r?m hizmet ve faaliyetlerinde bulunmas?na izin verilmi?tir.

Emir ?letimine Arac?l?k Faaliyeti "Delta Menkul De?erler A.?." vas?tas? ile y?r?t?lecektir."
Lorem Ipsum is printing and typesetting industry.
It is a long established fact that a reader will be distracted.
KVKK Bilgilendirme!
Logo ? Copyright 2022. Delta Menkul De?erler A.?.